گلخانه ها

گل‌خانه یا گیاه‌خانه یا گرمخانه محلی برای کشت انوع مختلف گل یا گیاه است، که سقف و دیواره‌های آن به‌وسیله پوشش‌های شفاف پوشیده شده‌است. پوشش گلخانه باعث ایجاد اثر گلخانه‌ای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه می‌گردد. گلخانه‌ها گیاهان را از سرمای زمستان و گرمای تابستان محافظت می‌کنند.

اولین کشت انجام شده در گلخانه پاشا 

در اوایل سال 96 گلخانه 7000 متری پاشا شروع کشت گوجه فرنگی کرد و کشت تا برج 6 آن سال ادامه یافت.

این کشت در شش ماه حدود 80 تن گوجه فرنگی را به عمل آورد و تجربه بزرگی را برای گروه پاشا به جا گذاشته است. 

کشت خیار

درشهریور سال 97 بذر خیار خاگینه ای از شرکت Delphy هلند به دست پاشا رسید و  یکی از بهترین خیارهای موجود در دنیا با استفاده از خاک کوکو پیت در زیر کشت قرار گرفت و در 6 ماه حدود 60 تن خیار برداشت شد و بخش اعظمی از آن به کشور روسیه صادر شد 

گلخانه پاشا

سازه جدید

سازه جدید پاشا

این سازه حدود 15000 متر است و در کنارگلخانه موجود  25000 متری در حال مونتاژ است . 

این گلخانه جدید بر خلاف گلخانه  قبلی از جنس پلی کربنات بوده و از سیستم اقلیم پیشرفته برای مدیریت داخلی  استفاده می شود. 

 

در حال حاضر

کشت فلفل دلمه رنگی در حال انجام است و  به زودی برداشت میشوند . 
گلخانه پاشا
گلخانه پاشا